Öğrenciler bir gerçek hayat karar problemi seçip, derste öğrendikleri AHP yöntemi ile çözmeleri beklenmektedir. Problemin en az 5 alternatifi ve 5 kriteri olmalıdır. Öğrenciler problemi detaylı bir şekilde tanımlamaları, karar vericileri ve diğer problem paydaşlarını açıklamaları gerekmektedir. Raporla birlikte hesaplamalarda kullandıkları diğer destek dokümanları (örneğin Excel dosyası) da DOUONLINESINAV sistemine yüklenmelidir.

Proje için şu yapıyı kullanabilirsiniz:

  1. Yönetici Özeti
  2. Giriş
  3. Problem Tanımı
  4. Karar Paydaşları
  5. Model
  6. Çözüm
  7. Duyarlık Analizi (İsteğe bağlı)
  8. Sonuçlar
  9. Yorumlar